Tävlingar inomhussäsongen 2020

Sista deltävlingen av måndagsboulen kommer inte att genomföras lördag den 28:e november mellan kl. 10-12.

Vi kommer att genomföra den då risken för smittspridning minskat så att alla kan medverka.

Rolf

Datum Tävlingsnamn Klass Spelform Övrigt
7/8Vid anmälan till tävlingar kontakta

Rolf Johansson  tel. 070 7421426