Vinnarna av Midsommarboulen 2022 Berndt Petersson och Alf Johansson
PRISTAGARNA VID MIDSOMMARBOULEN.