Tävlingar utomhussäsongen 2020

Obs!!!

Sista deltävlingen av måndagsboulen kommer att genomföras när vi startar upp inomhus till hösten.

Datum Tävlingsnamn Klass Spelform Övrigt
7/8Vid anmälan till tävlingar kontakta

Rolf Johansson  tel. 070 7421426