Tävlingar inomhussäsongen 2019-2020

Obs!!!

Sista deltävlingen av måndagsboulen kommer att genomföras när vi startar upp inomhus till hösten.

Datum Tävlingsnamn Klass Spelform Övrigt
Tisdag 5/11 Novemberboule Öppen Monrad Inbjudningstävling
Måndag 11/11Måndagsboulen Special För Klubbmedlemmar
Tisdag 3/12 AdventsbouleÖppen MonradInbjudningstävling
Måndag 9/12 Måndagsboulen Special För Klubbmedlemmar
Måndag 13/1 Måndagsboulen SpecialFör Klubbmedlemmar
Tisdag 4/2FebruaribouleÖppen MonradInbjudningstävling
Måndag 10/2Måndagsboulen SpecialFör Klubbmedlemmar
Måndag 9/3MåndagsboulenSpecialFör Klubbmedlemmar
Tisdag 24/3VårbouleÖppen MonradInbjudningstävling
Lördag 28/3KlubbmästerskapMonradFör Klubbmedlemmar
Måndag 6/4MåndagsboulenSpecialFör Klubbmedlemmar

2019-10-01 Rolf Johansson

Vid anmälan till tävlingar kontakta

Rolf Johansson  tel. 070 7421426