Ordförande
Jan-Evert Johansson

Vice ordförande
Vakant

Kassör
Berndt Pettersson

Sekreterare
Rolf Johansson

Ledamöter
Rolf Gustavsson
Christian Rydh

Suppleanter
Lars Bergman
Rose-Marie Rydh
Tage Andersson

Ivan Holmström

Årsmöte. Den 9 februari kl. 18 i klubblokalen

Vi bjuder alla medlemmar på landgång och dricka.