Ordförande
Jan-Evert Johansson

Vice ordförande
Berndt Pettersson

Kassör
Anna-Lisa Sundqvist

Sekreterare
Rolf Johansson

Ledamöter
Rolf Gustavsson
Christian Rydh

Suppleanter
Lars Bergman
Rose-Marie Rydh
Erik Nordin

Årsmöte.

14 september kl. 18 klubblokalen.

Vi bjuder alla medlemmar på landgång och dricka.