Ordförande
Jan-Evert Johansson

Vice ordförande
Vakant

Kassör
Anna-Lisa Sundqvist

Sekreterare
Rolf Johansson

Ledamöter
Erik Nordin
Rolf Gustavsson

Suppleanter
Lars Bergman, Berndt Pettersson och Hans Hermansson