Ordförande
Jan-Evert Johansson

Vice ordförande

Berndt Pettersson

Kassör
Anna-Lisa Sundqvist

Sekreterare
Rolf Johansson

Ledamöter
Rolf Gustavsson

Christian Rydh

Suppleanter

Lars Bergman

Rose-Marie Rydh

Erik Nordin

Årsmöte.

14 september kl. 18 klubblokalen.

Vi bjuder alla medlemmar på landgång och dricka.