Ordförande
Jan-Evert Johansson

Vice ordförande
Hans Hermansson

Kassör
Anna-Lisa Sundqvist

Sekreterare
Rolf Johansson

Ledamöter
Rolf Gustavsson

Berndt Petersson

Suppleanter

Lars Bergman

Christian Rydh

Erik Nordin

Årsmöte

17 mars kl 17:00 i klubblokalen.

Vi bjuder alla medlemmar på landgång och dricka.